Journals

  • Akuatik

    Jurnal Akuatik sumberdaya perairan merupakan jurnal yang berkaitan tentang pengelolaan perikanan dan kelautan yang telah terbit dari tahun 2007 dengan ISSN 1978-1652.