[1]
E. Setiyono, W. Adi, and K. Kurniawan, “PERBANDINGAN LAMA PERENDAMAN BUBU DASAR MENGGUNAKAN TUTUPAN DAUN KELAPA TERHADAP HASIL TANGKAPAN IKAN DI TELUK KELABAT DESA PUSUK BANGKA BARAT”, akuatik, vol. 10, no. 2, pp. 1-5, Aug. 2018.